Starfield

มีเพียง 10% ของดาวเคราะห์ใน Starfield เท่านั้นที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ Todd Howard ผู้อำนวยการเกมของ Bethesda กล่าว เกมออนไลน์ Starfield เป็นโปรเจ็กต์ที่มีความทะเยอทะยาน และเหมือนกับทุกเกมของ Todd Howard ที่ Bethesda ให้คำมั่นสัญญาอันสูงส่งก่อนการเปิดตัวเกม Howard และ Bethesda ได้กล่าวแล้วว่า Starfield จะมีดาวเคราะห์มากกว่า

Read More